Add more content here...

MWG Carpatia

Zapisz się !

ADRES DO WYSYŁKI GOŁĘBI
Daniel Zygmunt
38-440 Iwonicz
ul. Zagrodniki 59
783-265-592 

nr konta 26 1240 1457 1111 0011 2136 6246

Regulamin na sezon 2024

1.   W zawodach M.W.G. ,,Carpatia” może wziąć udział każdy, kto spełni wymogi regulaminu.

2.   Drużyna składa się z 4 gołębi + 1 rezerwowy.

3.   Opłata za gołębia wynosi 500 zł.

4. Gdyby przed 1. lotem konkursowym zostały 4 gołąbki podstawowe + 1 rezerwowy, właściciel ma prawo aktywować gołębia rezerwowego za kwotę 250zł, lecz będzie on leciał jako „wolny elektron”, zbiera konkursy, zdobywa nagrody, bierze udział tylko w rywalizacji AS, jego konkursy nie zaliczają się do drużynówki, w przypadku gdy zaginie gołąb z drużyny rezerwowy automatycznie zajmuje jego miejsce na kolejne loty, gdyby jednak zaginiony gołąb powrócił staje się gołębiem rezerwowym, itd.

5.   Warunkiem zgłoszenia uczestnictwa jest uiszczenie 30 % wartości zgłaszanych gołębi w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia. Pozostałą część opłaty należy uiścić nie później niż w dniu dostarczenia gołębi.

Przelewy krajowe

Daniel Zygmunt PEKAO S.A.

26 1240 1457 1111 0011 2136 6246

Przelewy międzynarodowe

Daniel Zygmunt PEKAO S.A. 

PL36 1240 1457 1978 0011 2134 2019

Tytułem: „Opłata za sezon 2024 i nazwa drużyny”

np. „Opłata za sezon 2024 Jan Kowalski”

6.   Po wpłaceniu zaliczki w przypadku rezygnacji opłata nie ulega zwrotowi.

7.   Termin przyjmowania gołębi od 04.03.2024 r. do 31.05.2024 r.

Dostarczenie gołębi w innym terminie tylko w wyjątkowych sytuacjach i po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem.

8.    Gołębie dostarczone bez dokumentów, kart własności, dowodu wpłaty, w złym stanie zdrowotnym, z oznakami chorobowymi lub podejrzeniem o chorobę, będą odsyłane natychmiast właścicielowi na jego koszt.

9.   W przypadku rezygnacji z udziału lub wykluczenia na podstawie punktu 8, pierwsza rata nie podlega zwrotowi.

10.   Dostarczane gołębie winne mieć powyżej 40. dni oraz być zaszczepione przeciw paramyxowirozie. Uczestnik nie powinien szczepić przeciwko ospie, to szczepienie leży po stronie organizatora.

11.   Każdy uczestnik może zgłosić dowolna ilość gołębi (drużyn).

12.    Po locie finałowym każdy uczestnik ma obowiązek dosłać rodowód do gołębia.

13.  W przypadku zaginięcia gołębia uczestnik ma możliwość wymiany bez dodatkowej opłaty do 07.06.2024r.

14.   Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odległości lotu ze względu na warunki atmosferyczne lub stan zdrowotny stada.

15.   Organizator zastrzega sobie prawo, aby drużyna która została nieopłacona w całości nie brała udziału w lotach treningowych, a także konkursowych. (ptaki zostają odesłane do właściciela na jego koszt, a uiszczona 1.wpłata nie podlega zwrotowi)

16.   Plan lotów*:7-10 x trening: około 5, 10, 20, 20, 40, 60, 60, 80 km (w zależności od formy stada)
7 x lot konkursowy: około 100, 150, 190, 240, 300, 360,430 km

17. Pula i podział nagród, przy pełnej obsadzie gołębnika tj. 600 szt opłaconych gołębi,
wyniesie ponad 150 000 zł !!

LOTY KONKURSOWE OD 1 DO 3
1 miejsce 300 PLN
2 – 10 miejsce 150 PLN
11 – 20 miejsce 100 PLN
LOTY KONKURSOWE 4 oraz 5
1 miejsce 500 PLN
2 – 10 miejsce 300 PLN
11 – 20 miejsce 150 PLN
PÓŁFINAŁ
1 miejsce 3,000 PLN
2 miejsce 1,500 PLN
3 miejsce 1,000 PLN
4 – 10 miejsce 600 PLN
11 – 30 miejsce 250 PLN
LOT FINAŁOWY
1 miejsce 10,000 PLN
2 miejsce 7,000 PLN
3 miejsce 5,000 PLN
4 – 10 miejsce 2,500 PLN
11 – 20 miejsce 1,000 PLN
21 – 30 miejsce 500 PLN
31 – 50  miejsce 200 PLN
AS MWG CARPATIA 2024
1 miejsce 5,000 PLN
2 miejsce 3,000 PLN
3 miejsce 1,500 PLN
4 – 10 miejsce 800 PLN
11 – 20 miejsce 500 PLN
DRUŻYNA MWG CARPATIA 2024 – Z 7 LOTÓW
1 miejsce 8,000 PLN
2 miejsce 6,000 PLN
3 miejsce 4,000 PLN
4 – 10 miejsce 2,000 PLN
11 – 20 miejsce 1,000 PLN

18. W przypadku gdy obsada będzie poniżej 400szt opłaconych gołębi, podział nagród będzie wyglądał następująco, z kolei pula nagród będzie pomniejszona proporcjonalnie.

LOTY KONKURSOWE OD 1 DO 3
1 miejsce
2 – 10 miejsce
LOTY KONKURSOWE 4 oraz 5
1 miejsce
2 – 5 miejsce
6 – 15 miejsce
PÓŁFINAŁ
1 miejsce
2 miejsce
3 miejsce
4 – 10 miejsce
11 – 20 miejsce
LOT FINAŁOWY
1 miejsce
2 miejsce
3 miejsce
4 – 10 miejsce
11 – 20 miejsce
21 – 30 miejsce
AS MWG CARPATIA 2024
1 miejsce
2 miejsce
3 miejsce
4 – 10 miejsce
11 – 20 miejsce
DRUŻYNA MWG CARPATIA 2024 – Z 7 LOTÓW
1 miejsce
2 miejsce
3 miejsce
4 – 10 miejsce
11 – 20 miejsce

19. Po finale będzie organizowany EKSTRA FINAŁ z odległości około 550 km.

Każdy uczestnik ma prawo zgłosić swojego ptaka do rywalizacji za kwotę 200 zł, z wyłączeniem 1,2 i 3 ASA oraz 1,2 i 3. gołębia z FINAŁU. W przypadku gdy właściciel nie zgłosi do rywalizacji swojego gołębia w wyznaczonym terminie zostanie on wydłużony o dwa dni i w tym czasie osoba trzecia będzie miała możliwość wniesienia opłaty za gołębia. W takim przypadku osoba trzecia uzyskuje 100% nagrody zdobytej przez danego ptaka z EKSTRA FINALU, ale nie uzyskuje praw do tego gołębia. Warunkiem odbycia się EKSTRA FINAŁU jest minimum 200 opłaconych gołębi na ten lot. Nagrody z tego lotu zdobywa każdy gołąb w konkursie! Do puli trafia 70% uzbieranej kwoty, pozostała część pozostaje na organizację lotu + dodatkowe puchary.

Poniżej przykładowa symulacja przy 200 opłaconych gołębiach.

200 szt * 33% = 66 gołębi wchodzących do konkursu, wówczas pula do podziału to 28 000 zł

1 miejsce 6,000 PLN
2 miejsce 4,000 PLN
3 miejsce 2,500 PLN
4 miejsce 1,000 PLN
5 miejsce 900 PLN
6 miejsce 800 PLN
7 miejsce 700 PLN
8 miejsce 600 PLN
9 miejsce 500 PLN
10 miejsce 400 PLN
11-20 miejsce 300 PLN
21-30 miejsce 250 PLN
31-50 miejsce 170 PLN
51-66 miejsce 120 PLN

20. Uczestnik, który nie dostarczy rodowodu do 7 dni po finale nie otrzyma nagród.

21.   Wszystkie nagrody zostaną wypłacone najpóźniej po zakończeniu aukcji.

22.   Od wypłaconych nagród pieniężnych odprowadzony (potrącony) zostanie 10% podatek.

23. Od nagrody wypłacanej na konto zagraniczne, będzie potrącona prowizja od transakcji.

24. Każdy uczestnik ma obowiązek dostarczenia gołębi razem z formularzem (do pobrania poniżej), dokumentami oraz potwierdzeniem dokonania płatności.

Formularz przyjęcia drużyny na sezon 2024 (plik do druku)

25.   Konkurs zdobywają gołębie, które zmieszczą się w 33% włożonych na lot gołębi.

26. Punkty stałe dla pierwszego gołębia będą rosnąć co 10pkt z każdym lotem zaczynając od 20pkt za pierwszy lot, za drugi 30pkt, za trzeci 40pkt…i tak co lot.

27. Klasyfikacja zarówno AS jak i drużynowej w pierwszej kolejności liczy się największa zdobyta ilość konkursów, a w drugiej liczba punktów.

28.   Na każdy lot konkursowy gołębie będą koszowane przez komisję wkładaniową złożoną z organizatora oraz chętnych uczestników.

29.   Gołębie, które pozostaną po lotach zostaną wystawione do sprzedaży.

30.   Gołębie zostaną wystawione na aukcyjnym portalu zewnętrznym, w pierwszej kolejności zostaną potrącone wszystkie koszty portalu (prowizja, transport itp.), a następnie właściciel gołębia otrzyma 50 % wartości.

31.   Gołębie które nie znajdą nabywców przechodzą na własność organizatora.

32.   W sprawach spornych związanych ze Wspólnym Gołębnikiem, decydujące zdanie ma organizator. W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanPolishSpanish