Add more content here...

MWG Carpatia

Zapisz się !

ADRES DO WYSYŁKI GOŁĘBI
Daniel Zygmunt
38-440 Iwonicz
ul. Zagrodniki 59
783-265-592 

nr konta 26 1240 1457 1111 0011 2136 6246

Regulaminy

1.   W zawodach M.W.G. ,,Carpatia” może wziąć udział każdy, kto spełni wymogi regulaminu.

2.   Drużyna składa się z 4 gołębi + 1 rezerwowy.

3.   Opłata za gołębia wynosi 500 zł.

4. Gdyby przed 1. lotem konkursowym zostały 4 gołąbki podstawowe + 1 rezerwowy, właściciel ma prawo aktywować gołębia rezerwowego za kwotę 250zł, lecz będzie on leciał jako „wolny elektron”, zbiera konkursy, zdobywa nagrody, bierze udział tylko w rywalizacji AS, jego konkursy nie zaliczają się do drużynówki, w przypadku gdy zaginie gołąb z drużyny rezerwowy automatycznie zajmuje jego miejsce na kolejne loty, gdyby jednak zaginiony gołąb powrócił staje się gołębiem rezerwowym, itd.

5.   Warunkiem zgłoszenia uczestnictwa jest uiszczenie 30 % wartości zgłaszanych gołębi w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia. Pozostałą część opłaty należy uiścić nie później niż w dniu dostarczenia gołębi.

Przelewy krajowe

Daniel Zygmunt PEKAO S.A.

26 1240 1457 1111 0011 2136 6246

 

Przelewy międzynarodowe

Daniel Zygmunt PEKAO S.A. 

PL36 1240 1457 1978 0011 2134 2019

 

Tytułem: „Opłata za sezon 2024 i nazwa drużyny”

np. „Opłata za sezon 2024 Jan Kowalski”

6.   Po wpłaceniu zaliczki w przypadku rezygnacji opłata nie ulega zwrotowi.

7.   Termin przyjmowania gołębi od 04.03.2024 r. do 31.05.2024 r.

Dostarczenie gołębi w innym terminie tylko w wyjątkowych sytuacjach i po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem.

8.    Gołębie dostarczone bez dokumentów, kart własności, dowodu wpłaty, w złym stanie zdrowotnym, z oznakami chorobowymi lub podejrzeniem o chorobę, będą odsyłane natychmiast właścicielowi na jego koszt.

9.   W przypadku rezygnacji z udziału lub wykluczenia na podstawie punktu 8, pierwsza rata nie podlega zwrotowi.

10.   Dostarczane gołębie winne mieć powyżej 40. dni oraz być zaszczepione przeciw paramyxowirozie. Uczestnik nie powinien szczepić przeciwko ospie, to szczepienie leży po stronie organizatora.

11.   Każdy uczestnik może zgłosić dowolna ilość gołębi (drużyn).

12.    Po locie finałowym każdy uczestnik ma obowiązek dosłać rodowód do gołębia.

13.  W przypadku zaginięcia gołębia uczestnik ma możliwość wymiany bez dodatkowej opłaty do 07.06.2024r.

14.   Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odległości lotu ze względu na warunki atmosferyczne lub stan zdrowotny stada.

15.   Organizator zastrzega sobie prawo, aby drużyna która została nieopłacona w całości nie brała udziału w lotach treningowych, a także konkursowych. (ptaki zostają odesłane do właściciela na jego koszt, a uiszczona 1.wpłata nie podlega zwrotowi)

16.   Plan lotów*:
7-10 x trening: około 5, 10, 20, 20, 40, 60, 60, 80 km (w zależności od formy stada)
7 x lot konkursowy: około 100, 150, 190, 240, 300, 360,430 km

17. Pula i podział nagród, przy pełnej obsadzie gołębnika tj. 600 szt opłaconych gołębi,
wyniesie ponad 150 000 zł !!                          

 

LOTY KONKURSOWE OD 1 DO 3

1 miejsce

300 PLN

2 – 10 miejsce

150 PLN

11 – 20 miejsce

100 PLN

 

 

LOTY KONKURSOWE 4 oraz 5

1 miejsce

500 PLN

2 – 10 miejsce

300 PLN

11 – 20 miejsce

150 PLN

 

 

PÓŁFINAŁ

1 miejsce

3,000 PLN

2 miejsce

1,500 PLN

3 miejsce

1,000 PLN

4 – 10 miejsce

600 PLN

11 – 30 miejsce

250 PLN

 

LOT FINAŁOWY

1 miejsce

10,000 PLN

2 miejsce

7,000 PLN

3 miejsce

5,000 PLN

4 – 10 miejsce

2,500 PLN

11 – 20 miejsce

1,000 PLN

21 – 30 miejsce

500 PLN

31 – 50  miejsce

200 PLN

 

 

AS MWG CARPATIA 2024

1 miejsce

5,000 PLN

2 miejsce

3,000 PLN

3 miejsce

1,500 PLN

4 – 10 miejsce

800 PLN

11 – 20 miejsce

500 PLN

 

DRUŻYNA MWG CARPATIA 2024 – Z 7 LOTÓW

1 miejsce

8,000 PLN

2 miejsce

6,000 PLN

3 miejsce

4,000 PLN

4 – 10 miejsce

2,000 PLN

11 – 20 miejsce

1,000 PLN

 

18. W przypadku gdy obsada będzie poniżej 400szt opłaconych gołębi, podział nagród będzie wyglądał następująco, z kolei pula nagród będzie pomniejszona proporcjonalnie.

LOTY KONKURSOWE OD 1 DO 3

1 miejsce

2 – 10 miejsce

 

 

LOTY KONKURSOWE 4 oraz 5

1 miejsce

2 – 5 miejsce

6 – 15 miejsce

 

 

PÓŁFINAŁ

1 miejsce

2 miejsce

3 miejsce

4 – 10 miejsce

11 – 20 miejsce

 

LOT FINAŁOWY

1 miejsce

2 miejsce

3 miejsce

4 – 10 miejsce

11 – 20 miejsce

21 – 30 miejsce

 

 

AS MWG CARPATIA 2024

1 miejsce

2 miejsce

3 miejsce

4 – 10 miejsce

11 – 20 miejsce

 

DRUŻYNA MWG CARPATIA 2024 – Z 7 LOTÓW

1 miejsce

2 miejsce

3 miejsce

4 – 10 miejsce

11 – 20 miejsce

 

19. Po finale będzie organizowany EKSTRA FINAŁ z odległości około 550 km.

Każdy uczestnik ma prawo zgłosić swojego ptaka do rywalizacji za kwotę 200 zł, z wyłączeniem 1,2 i 3 ASA oraz 1,2 i 3. gołębia z FINAŁU. W przypadku gdy właściciel nie zgłosi do rywalizacji swojego gołębia w wyznaczonym terminie zostanie on wydłużony o dwa dni i w tym czasie osoba trzecia będzie miała możliwość wniesienia opłaty za gołębia. W takim przypadku osoba trzecia uzyskuje 100% nagrody zdobytej przez danego ptaka z EKSTRA FINALU, ale nie uzyskuje praw do tego gołębia. Warunkiem odbycia się EKSTRA FINAŁU jest minimum 200 opłaconych gołębi na ten lot. Nagrody z tego lotu zdobywa każdy gołąb w konkursie! Do puli trafia 70% uzbieranej kwoty, pozostała część pozostaje na organizację lotu + dodatkowe puchary.

Poniżej przykładowa symulacja przy 200 opłaconych gołębiach.

200 szt * 33% = 66 gołębi wchodzących do konkursu, wówczas pula do podziału to 28 000 zł

 

 

1 miejsce

6,000 PLN

2 miejsce

4,000 PLN

3 miejsce

2,500 PLN

4 miejsce

1,000 PLN

5 miejsce

900 PLN

6 miejsce

800 PLN

7 miejsce

700 PLN

8 miejsce

600 PLN

9 miejsce

500 PLN

10 miejsce

400 PLN

11-20 miejsce

300 PLN

21-30 miejsce

250 PLN

31-50 miejsce

170 PLN

51-66 miejsce

120 PLN

 

20. Uczestnik, który nie dostarczy rodowodu do 7 dni po finale nie otrzyma nagród.

21.   Wszystkie nagrody zostaną wypłacone najpóźniej po zakończeniu aukcji.

22.   Od wypłaconych nagród pieniężnych odprowadzony (potrącony) zostanie 10% podatek.

23. Od nagrody wypłacanej na konto zagraniczne, będzie potrącona prowizja od transakcji.

24. Każdy uczestnik ma obowiązek dostarczyć gołębie wraz formularzem zgłoszeniowym dostępnym na stronie w zakładce (Do pobrania) oraz >TUTAJ<

25.   Konkurs zdobywają gołębie, które zmieszczą się w 33% włożonych na lot gołębi.

26. Punkty stałe dla pierwszego gołębia będą rosnąć co 10pkt z każdym lotem zaczynając od 20pkt za pierwszy lot, za drugi 30pkt, za trzeci 40pkt…i tak co lot.

27. Klasyfikacja zarówno AS jak i drużynowej w pierwszej kolejności liczy się największa zdobyta ilość konkursów, a w drugiej liczba punktów.

28.   Na każdy lot konkursowy gołębie będą koszowane przez komisję wkładaniową złożoną z organizatora oraz chętnych uczestników.

29.   Gołębie, które pozostaną po lotach zostaną wystawione do sprzedaży.

30.   Gołębie zostaną wystawione na aukcyjnym portalu zewnętrznym, w pierwszej kolejności zostaną potrącone wszystkie koszty portalu (prowizja, transport itp.), a następnie właściciel gołębia otrzyma 50 % wartości.

31.   Gołębie które nie znajdą nabywców przechodzą na własność organizatora.

32.   W sprawach spornych związanych ze Wspólnym Gołębnikiem, decydujące zdanie ma organizator. W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

 

*Aktualizacja regulaminu na sezon 2023*

Pula nagród wynosi 56 860zł + PUCHARY, MEDALE o wartości 4 000zł

 

LOTY KONKURSOWE OD 1 DO 3

1 miejsce

110 PLN + MEDAL

2 – 10 miejsce

50 PLN + MEDAL

11 – 20 miejsce

30 PLN

 

 

LOTY KONKURSOWE 4 oraz 5

1 miejsce

180 PLN + MEDAL

2 – 10 miejsce

100 PLN + MEDAL

11 – 20 miejsce

50 PLN

 

 

PÓŁFINAŁ

1 miejsce

1,200 PLN + PUCHAR

2 miejsce

600 PLN + PUCHAR

3 miejsce

400 PLN + PUCHAR

4 – 10 miejsce

240 PLN + MEDAL

11 – 30 miejsce

100 PLN

 

 

LOT FINAŁOWY

1 miejsce

4,000 PLN + PUCHAR

2 miejsce

2,800 PLN + PUCHAR

3 miejsce

2,000 PLN + PUCHAR

4 – 10 miejsce

1,000 PLN + PUCHAR

11 – 20 miejsce

400 PLN + MEDAL

21 – 30 miejsce

200 PLN + MEDAL

31 – 50  miejsce

80 PLN + MEDAL

 

 

AS MWG CARPATIA 2023

1 miejsce

2,000 PLN + PUCHAR

2 miejsce

1,200 PLN + PUCHAR

3 miejsce

600 PLN + PUCHAR

4 – 10 miejsce

320 PLN + PUCHAR

11 – 20 miejsce

200 PLN + MEDAL

 

DRUŻYNA MWG CARPATIA 2023 – Z 7 LOTÓW [3/4]

1 miejsce

3,100 PLN + PUCHAR

2 miejsce

2,200 PLN + PUCHAR

3 miejsce

1,400 PLN + PUCHAR

4 – 10 miejsce

700 PLN + PUCHAR

11 – 20 miejsce

300 PLN + MEDAL

 

 

1.   W zawodach M.W.G. ,,Carpatia” może wziąć udział każdy, kto spełni wymogi regulaminu.
2.   Drużyna składa się z 4 gołębi (z czego pierwsze 3 punktują).
3.   Opłata za gołębia wynosi 500 zł.
4.   Warunkiem zgłoszenia uczestnictwa jest uiszczenie 50 % wartości zgłaszanych gołębi w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia. Pozostałą część opłaty należy uiścić nie później niż w dniu dostarczenia gołębi.

Przelewy krajowe

Daniel Zygmunt PEKAO S.A.
26 1240 1457 1111 0011 2136 6246

Przelewy międzynarodowe

Daniel Zygmunt PEKAO S.A. 
PL36 1240 1457 1978 0011 2134 2019

Tytułem: „Opłata za sezon 2023 i nazwa drużyny”
np. „Opłata za sezon 2023 Jan Kowalski”
5.   Po wpłaceniu zaliczki w przypadku rezygnacji opłata nie ulega zwrotowi.
6.   Termin przyjmowania gołębi od 10.04.2023 r. do 05.05.2023 r.
Dostarczenie gołębi w innym terminie tylko w wyjątkowych sytuacjach i po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem.
7.    Gołębie dostarczone bez dokumentów, kart własności, dowodu wpłaty, w złym stanie zdrowotnym, powyżej 40. dnia życia, z oznakami chorobowymi lub podejrzeniem o chorobę, będą odsyłane natychmiast właścicielowi na jego koszt.
8.   W przypadku rezygnacji z udziału lub wykluczenia na podstawie punktu 7, pierwsza rata nie podlega zwrotowi.
9.   Gołębie nie muszą być zaszczepione.
10.   Każdy uczestnik może zgłosić dowolna ilość gołębi (drużyn).
11.    Po locie finałowym każdy uczestnik ma obowiązek dosłać rodowód do gołębia.
12.  W przypadku zaginięcia gołębia uczestnik ma możliwość wymiany bez dodatkowej opłaty do 15.06.2023r.
13.   Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odległości lotu ze względu na warunki atmosferyczne lub stan zdrowotny stada.
14.   Organizator zastrzega sobie prawo, aby drużyna która została nieopłacona w całości nie brała udziału w lotach treningowych, a także konkursowych. (ptaki zostają odesłane do właściciela na jego koszt, a uiszczona 1.wpłata nie podlega zwrotowi)
15.   Plan lotów*:7-10 x trening: około 5, 10, 20, 20, 40, 60, 60, 80 km (w zależności od formy stada)
7 x lot konkursowy: około 100, 130, 180, 240, 300, 360,430 km
16. Pomiędzy lotami konkursowymi zostaną przeprowadzone 1 lub 2 treningi na odległość około 40 km
17. Pula nagród, przy pełnej obsadzie gołębnika tj. 600 szt,
wyniesie ponad 150 000 zł !!

LOTY KONKURSOWE OD 1 DO 3

1 miejsce300 PLN
2 – 10 miejsce150 PLN
11 – 20 miejsce100 PLN

LOTY KONKURSOWE 4 oraz 5

1 miejsce500 PLN
2 – 10 miejsce300 PLN
11 – 20 miejsce150 PLN

PÓŁFINAŁ

1 miejsce3,000 PLN
2 miejsce1,500 PLN
3 miejsce1,000 PLN
4 – 10 miejsce600 PLN
11 – 30 miejsce250 PLN

LOT FINAŁOWY

1 miejsce10,000 PLN
2 miejsce7,000 PLN
3 miejsce5,000 PLN
4 – 10 miejsce2,500 PLN
11 – 20 miejsce1,000 PLN
21 – 30 miejsce500 PLN
31 – 50  miejsce200 PLN

AS MWG CARPATIA 2023

1 miejsce5,000 PLN
2 miejsce3,000 PLN
3 miejsce1,500 PLN
4 – 10 miejsce800 PLN
11 – 20 miejsce500 PLN

DRUŻYNA MWG CARPATIA 2023 – Z 7 LOTÓW [3/4]

1 miejsce8,000 PLN
2 miejsce6,000 PLN
3 miejsce4,000 PLN
4 – 10 miejsce2,000 PLN
11 – 20 miejsce1,000 PLN

18. Każdy gołąb ze spisu jest wliczony do puli nagród.
19.   W przypadku niepełnej obsady gołębnika, nagrody pieniężne zostaną proporcjonalnie pomniejszone.
20. Uczestnik, który nie dostarczy rodowodu do 7 dni po finale nie otrzyma nagród.
21.   Wszystkie nagrody zostaną wypłacone najpóźniej po zakończeniu aukcji.
22.   Od wypłaconych nagród pieniężnych odprowadzony (potrącony) zostanie 10% podatek.
23. Każdy uczestnik ma obowiązek dostarczenia gołębi razem z formularzem (do pobrania poniżej), dokumentami oraz potwierdzeniem dokonania płatności.

Formularz przyjęcia drużyny na sezon 2023 (plik do druku)

24.   Konkurs zdobywają gołębie, które zmieszczą się w 33% włożonych na lot gołębi.
25.   Na każdy lot konkursowy gołębie będą koszowane przez komisję wkładaniową złożoną z organizatora oraz chętnych uczestników.
26.   Gołębie, które pozostaną po lotach zostaną wystawione do sprzedaży.
27.   Gołębie zostaną wystawione na aukcyjnym portalu zewnętrznym, w pierwszej kolejności zostaną potrącone wszystkie koszty portalu (prowizja, transport itp.), a następnie właściciel gołębia otrzyma 50 % wartości.
28.   Gołębie które nie znajdą nabywców przechodzą na własność organizatora.
29.   W sprawach spornych związanych ze Wspólnym Gołębnikiem, decydujące zdanie ma organizator.

W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanPolishSpanish