Add more content here...

MWG Carpatia

Zapisz się !

ADRES DO WYSYŁKI GOŁĘBI
Daniel Zygmunt
38-440 Iwonicz
ul. Zagrodniki 59
783-265-592 

nr konta 26 1240 1457 1111 0011 2136 6246

Regulamin na sezon 2023

*Aktualizacja regulaminu (nagród) na sezon 2023*

Pula nagród wynosi 56 860zł + PUCHARY, MEDALE o wartości 4 000zł

 

LOTY KONKURSOWE OD 1 DO 3

1 miejsce

110 PLN + MEDAL

2 – 10 miejsce

50 PLN + MEDAL

11 – 20 miejsce

30 PLN

 

 

LOTY KONKURSOWE 4 oraz 5

1 miejsce

180 PLN + MEDAL

2 – 10 miejsce

100 PLN + MEDAL

11 – 20 miejsce

50 PLN

 

 

PÓŁFINAŁ

1 miejsce

1,200 PLN + PUCHAR

2 miejsce

600 PLN + PUCHAR

3 miejsce

400 PLN + PUCHAR

4 – 10 miejsce

240 PLN + MEDAL

11 – 30 miejsce

100 PLN

 

 

LOT FINAŁOWY

1 miejsce

4,000 PLN + PUCHAR

2 miejsce

2,800 PLN + PUCHAR

3 miejsce

2,000 PLN + PUCHAR

4 – 10 miejsce

1,000 PLN + PUCHAR

11 – 20 miejsce

400 PLN + MEDAL

21 – 30 miejsce

200 PLN + MEDAL

31 – 50  miejsce

80 PLN + MEDAL

 

 

AS MWG CARPATIA 2023

1 miejsce

2,000 PLN + PUCHAR

2 miejsce

1,200 PLN + PUCHAR

3 miejsce

600 PLN + PUCHAR

4 – 10 miejsce

320 PLN + PUCHAR

11 – 20 miejsce

200 PLN + MEDAL

 

DRUŻYNA MWG CARPATIA 2023 – Z 7 LOTÓW [3/4]

1 miejsce

3,100 PLN + PUCHAR

2 miejsce

2,200 PLN + PUCHAR

3 miejsce

1,400 PLN + PUCHAR

4 – 10 miejsce

700 PLN + PUCHAR

11 – 20 miejsce

300 PLN + MEDAL

 

Regulamin sezon 2023

1.   W zawodach M.W.G. ,,Carpatia” może wziąć udział każdy, kto spełni wymogi regulaminu.

2.   Drużyna składa się z 4 gołębi (z czego pierwsze 3 punktują).

3.   Opłata za gołębia wynosi 500 zł.

4.   Warunkiem zgłoszenia uczestnictwa jest uiszczenie 50 % wartości zgłaszanych gołębi w ciągu 14 dni od dnia zgłoszenia. Pozostałą część opłaty należy uiścić nie później niż w dniu dostarczenia gołębi.

Przelewy krajowe

Daniel Zygmunt PEKAO S.A.

26 1240 1457 1111 0011 2136 6246

Przelewy międzynarodowe

Daniel Zygmunt PEKAO S.A. 

PL36 1240 1457 1978 0011 2134 2019

Tytułem: „Opłata za sezon 2023 i nazwa drużyny”

np. „Opłata za sezon 2023 Jan Kowalski”

5.   Po wpłaceniu zaliczki w przypadku rezygnacji opłata nie ulega zwrotowi.

6.   Termin przyjmowania gołębi od 10.04.2023 r. do 05.05.2023 r.

Dostarczenie gołębi w innym terminie tylko w wyjątkowych sytuacjach i po wcześniejszym uzgodnieniu z organizatorem.

7.    Gołębie dostarczone bez dokumentów, kart własności, dowodu wpłaty, w złym stanie zdrowotnym, powyżej 40. dnia życia, z oznakami chorobowymi lub podejrzeniem o chorobę, będą odsyłane natychmiast właścicielowi na jego koszt.

8.   W przypadku rezygnacji z udziału lub wykluczenia na podstawie punktu 7, pierwsza rata nie podlega zwrotowi.

9.   Gołębie nie muszą być zaszczepione.

10.   Każdy uczestnik może zgłosić dowolna ilość gołębi (drużyn).

11.    Po locie finałowym każdy uczestnik ma obowiązek dosłać rodowód do gołębia.

12.  W przypadku zaginięcia gołębia uczestnik ma możliwość wymiany bez dodatkowej opłaty do 15.06.2023r.

13.   Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu lub odległości lotu ze względu na warunki atmosferyczne lub stan zdrowotny stada.

14.   Organizator zastrzega sobie prawo, aby drużyna która została nieopłacona w całości nie brała udziału w lotach treningowych, a także konkursowych. (ptaki zostają odesłane do właściciela na jego koszt, a uiszczona 1.wpłata nie podlega zwrotowi)

15.   Plan lotów*:7-10 x trening: około 5, 10, 20, 20, 40, 60, 60, 80 km (w zależności od formy stada)
7 x lot konkursowy: około 100, 130, 180, 240, 300, 360,430 km

16. Pomiędzy lotami konkursowymi zostaną przeprowadzone 1 lub 2 treningi na odległość około 40 km

17. Pula nagród, przy pełnej obsadzie gołębnika tj. 600 szt,
wyniesie ponad 150 000 zł !!

LOTY KONKURSOWE OD 1 DO 3

1 miejsce300 PLN
2 – 10 miejsce150 PLN
11 – 20 miejsce100 PLN

LOTY KONKURSOWE 4 oraz 5

1 miejsce500 PLN
2 – 10 miejsce300 PLN
11 – 20 miejsce150 PLN

PÓŁFINAŁ

1 miejsce3,000 PLN
2 miejsce1,500 PLN
3 miejsce1,000 PLN
4 – 10 miejsce600 PLN
11 – 30 miejsce250 PLN

LOT FINAŁOWY

1 miejsce10,000 PLN
2 miejsce7,000 PLN
3 miejsce5,000 PLN
4 – 10 miejsce2,500 PLN
11 – 20 miejsce1,000 PLN
21 – 30 miejsce500 PLN
31 – 50  miejsce200 PLN

AS MWG CARPATIA 2023

1 miejsce5,000 PLN
2 miejsce3,000 PLN
3 miejsce1,500 PLN
4 – 10 miejsce800 PLN
11 – 20 miejsce500 PLN

DRUŻYNA MWG CARPATIA 2023 – Z 7 LOTÓW [3/4]

1 miejsce8,000 PLN
2 miejsce6,000 PLN
3 miejsce4,000 PLN
4 – 10 miejsce2,000 PLN
11 – 20 miejsce1,000 PLN

18. Każdy gołąb ze spisu jest wliczony do puli nagród.

19.   W przypadku niepełnej obsady gołębnika, nagrody pieniężne zostaną proporcjonalnie pomniejszone.

20. Uczestnik, który nie dostarczy rodowodu do 7 dni po finale nie otrzyma nagród.

21.   Wszystkie nagrody zostaną wypłacone najpóźniej po zakończeniu aukcji.

22.   Od wypłaconych nagród pieniężnych odprowadzony (potrącony) zostanie 10% podatek.

23. Każdy uczestnik ma obowiązek dostarczenia gołębi razem z formularzem (do pobrania poniżej), dokumentami oraz potwierdzeniem dokonania płatności.

Formularz przyjęcia drużyny na sezon 2023 (plik do druku)

24.   Konkurs zdobywają gołębie, które zmieszczą się w 33% włożonych na lot gołębi.

25.   Na każdy lot konkursowy gołębie będą koszowane przez komisję wkładaniową złożoną z organizatora oraz chętnych uczestników.

26.   Gołębie, które pozostaną po lotach zostaną wystawione do sprzedaży.

27.   Gołębie zostaną wystawione na aukcyjnym portalu zewnętrznym, w pierwszej kolejności zostaną potrącone wszystkie koszty portalu (prowizja, transport itp.), a następnie właściciel gołębia otrzyma 50 % wartości.

28.   Gołębie które nie znajdą nabywców przechodzą na własność organizatora.

29.   W sprawach spornych związanych ze Wspólnym Gołębnikiem, decydujące zdanie ma organizator.

W razie jakichkolwiek wątpliwości i pytań prosimy o kontakt z organizatorem.

Chinese (Simplified)EnglishFrenchGermanPolishSpanish